Początki programu Erasmus+

Program EUROLOGIS 

Agnieszka Pałac - Projekt "Eurologis" Staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach 1.06.2016-31.05.2018 

Jesteśmy beneficjentami programu Erasmus plus . W wyniku konkursu wniosków otrzymaliśmy jako szkoła dofinansowanie w wysokości 128 129 tysięcy euro na zorganizowanie praktyk zagranicznych dla 36 uczniów klas trzecich w październiku 2016 oraz 12 uczestników w październiku 2017. Młodzież wyjechała wraz z opiekunami p. Lidką Wołk oraz p. Alicja Jarosz do Włoch ,24 osoby uczestniczyły w stażu dla logistyków i spedytorów w Bolonii, a do Cork w Irlandii pojechało 12 uczestników logistyków z p. Agnieszka Pałac. Praktyki trwały 4 tygodnie. Na stronie naszej szkoły i stronie poświęconej projektowi ukazują się regularnie się informacje o działaniach w projekcie ,dzięki staraniom p. Edyty Majkowskiej. W czerwcu 2016 odbyła się rekrutacja na staż ,w której oprócz opiekunów uczestniczyli wychowawcy klas trzecich - 3TLA, 3TLB,3TLC oraz 3TS. Wszystkie działania zamieszczane są też w gablotce ściennej na korytarzu przy sali 55. Pod koniec sierpnia oraz w dwa wrześniowe weekendy uczniowie mieli przygotowanie pedagogiczno - językowo kulturowe . Zajęcia obejmowały praktyczną naukę języka angielskiego , krótki kurs włoskiego z rodzimym użytkownikiem języka Włochem oraz warsztaty dotyczące zachowania na wyjeździe i kultury krajów. Obecnie jesteśmy na etapie promocji pierwszej części projektu, zaprojektowaliśmy stojak informujący o rezultatach, ulotki promocyjne ,powstał film z wyjazdów. Zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące dla dyrektorów szkół oraz przedstawicieli kuratorium, urzędu miasta gdzie zaprezentowaliśmy swoje osiągnięcia i ich wpływ na szkołę. Wybrani uczniowie przedstawili swoje wrażenia z wyjazdu w formie prezentacji, a opinie pozostałych zamieszczone są na stronie oraz oprawione. Podczas uroczystego zebrania uczestników stażu i ich rodziców wręczone zostały uczniom dyplomy uczestnictwa i certyfikaty Europass istotne w poszukiwaniu pracy na rynkach europejskich.

 

Na przyszły rok planujemy wyjazd 12 logistyków do Irlandii w październiku na 4 tygodnie, rekrutacja rozpocznie się w czerwcu wśród klas drugich. Planowane są kolejne projekty ,złożyliśmy wniosek wspólnie z Izbą Gospodarczą Europy Środkowej będzie to5-dniowa mobilność zagraniczna w maju 2018 w formie job shadowing dla 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych do przedsiębiorstw o profilach nauczania każdego z uczestników. Projekt "Eurologis - Staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach" ma na celu zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i językowych, które nabędą podczas nauki w naszej placówce. 96 Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego przez wprowadzenie europejskiego planu rozwoju szkoły poprzez mobilność uczniów i nauczycieli oraz zorganizowanie staży dla 24 uczniów w irlandzkich przedsiębiorstwach, oraz 24 we włoskich firmach, zdobyte przez nich doświadczenia będą inwestycją w przyszłość na rzecz wzmocnienia konkurencyjności na europejskim rynku pracy przyszłych absolwentów technikum. Celami szczegółowymi są : 1) Kształcenie zawodowe w oparciu o standardy europejskie, 2) Podniesienie atrakcyjności nauczania, wprowadzenie innowacji pedagogicznych, organizacyjnych, 3) Zdobycie partnerów w celu podniesienia standardów praktyk na poziom europejski, porównanie sposobu organizacji staży w instytucji wnioskującej i partnerskiej (jobshadowing), spotkania z pracodawcami w branżach logistycznej, spedycyjnej, transportowej w firmach irlandzkich i włoskich w celu ewaluacji programu praktyk, przedmiotów zawodowych oraz możliwy udział w warsztatach i seminariach dotyczących systemu edukacji w Irlandii i Włoszech, 4) Stworzenie profilu absolwenta technikum logistycznego jako pracownika poszukiwanego w firmach europejskich o kompetencjach: językowych, zawodowych, przygotowanego do pracy w środowisku wielokulturowym. 5) Wzrost motywacji uczniów do podejmowania nowych wyzwań, 6) Wzrost motywacji do nauki języków obcych. Oprócz oczywistych korzyści dla uczniów oczekujemy, iż dzięki projektowi wzbogacimy wizerunek placówki w regionie, kraju oraz na rynku międzynarodowym. Poprzez realizację działań projektowych dotyczących zagranicznych praktyk zawodowych naszych uczniów we Włoszech i Irlandii, poprawione zostaną zawarte w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły obszary tj. m.in. europejski wymiar organizacji, świadomość międzykulturowa oraz umiejętności językowe. Udział w projekcie będzie więc dla uczestników wartościowym elementem procesu przygotowania się do podjęcia pracy w zawodzie wyuczonym. Po pierwsze pozwoli to zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, a po drugie pomoże im otworzyć się na Europę i przygotować się do korzystania z możliwości, jakie stwarza proces integracji europejskiej. Najistotniejszym rezultatem dla szkoły będzie zdobyte doświadczenie w realizacji praktyk zagranicznych, które przyczyni się do rozwoju współpracy zagranicznej w placówce i odważniejszego podejmowania przez władze szkoły nowych wyzwań w przedmiotowej kwestii. W konsekwencji mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaproponować naszym uczniom, bądź nowym kandydatom, nie tylko praktyki w lokalnych firmach, ale także poza granicami kraju. Z pewnością tak urozmaicona i bogata oferta kształcenia, którą 97 dodatkowo wzmocnimy działaniami promocyjnymi, pozytywnie wpłynie na wizerunek szkoły.

Ważne daty

2016​
Italy/Bologna ​
Irland/lCork​
2017​
Italy/Bologna ​
Irland/lCorkl​
2018​
Italy/Bologna​
Spain/Zaragoza​
2019​
Italy/Bologna​
Spain/Zaragoza


2022

Spain/Zaragoza


  Eurologis 2017 

 Eurologis II 2018 

Galeria zdjęć

Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2022
Strona utworzona za pomocą usługi Webnode Ciasteczka
Załóż darmową stronę internetową! Ta strona została utworzona w kreatorze Webnode. Stwórz swoją własną darmową stronę już teraz! Rozpocznij